در حال بارگذاري - Loading...

آخرين مطالب منتشر شده در سايت

دکتر رامین راه انجام - صفحه نخست

» IPL چيست؟

IPL چيست؟ (IPL=Intense Pulse Light) IPL دستگاه هاي Light Base هستند كه به دليل ارائه تنوعي از طول موج هاي گوناگون، پوشش بسياري از خدمات پوست وزيبايي رااز جمله رفع موي زائد، جوان سازي،درمان آكنه و... رافراهم مي آورد.

ادامه مطلب


» لیزر تراپی و درمان بیماری های عروق کرونر

چگونگی تاثیر لیزر کم توان در درمان بیماری عروق کرونر به طریق سه مکانیسم زیر می باشد.

ادامه مطلب


» لیزر تراپی و زخم

ترمیم زخم دارای سه فاز اصلی التهاب زودرس، فاز پرولیفراسیون و فاز دوباره سازی است که لیزرهای کم توان در اکثر این بخش ها می توانند تاثیرگذار باشند و ترمیم زخم باز را فعال نمایند.

ادامه مطلب


» راديو فركانسي و درمان چاقي موضعي

انرژي راديوفركانسي به طور گسترده اي براي اهداف پزشكي در سال هاي اخير مورد استفاده قرار گرفته است.اين درمان هاي پزشكي برپايه ايجاد حرارت ودر زمينه جراحي، كارديولوژي، نرولوژي، ارتوپدي وپوست وزيبايي انجام شده است.در حدود يكصد سال است كه از راديوفركانسي براي درمان هاي پزشكي مختلف استفاده ميگردد.

ادامه مطلب


» چاقي چيست؟

اضافه بودن بافت چربي درهر قسمت از بدن نسبت به حالت نرمال، چاقي آن قسمت در نظر گرفته مي شود.حال اين بافت چربي اضافه ممكن است همراه با اضافه وزن يا وزن نرمال باشد.به حالت اول چاقي عمومي وبه حالت دوم چاقي موضعي گفته مي شود.

ادامه مطلب